BG EN
 Компанията подържа на склад около 300 тона електрозаварена мрежа с различни размери и дължини. Може да изготви поръчки за изработване на електрозаварена мрежа с нестандартни размери; дебелина и гъстота на прътите. Електрозаварената мрежа за армиране на стоманобетонни конструкции представлява взаимно перпендикулярно разположени пръти,свързани в местата на пресичането им с помощта на електросъпротивително точково заваряване. Тези мрежи са предназначени за армиране на стоманобетонни конструкции в строителството и влагането им е съгласно проектната документация.