BG EN

Търговски отдел :
инж. Петков
0898/ 620 984
тел.: 032/962 926
факс: 03101/22 60
office@petkovy2004.com

Цех Раковски
тел.: 03151/33 60
факс: 03151/33 60

Управители
инж. В. Петков :
0898/ 620 984
Йовко Петков :
0898/ 522 614