BG EN
„Петкови 2004” ООД е компания създадена през Юни 2004 година като последовател на основаната през 1993 година ЕТ „ТИВИ- Йовко Петков”. Новосъздаденото дружество се стреми да затвърди създадените традиции в областта на арматурните заготовки. Компанията разполага с две търговски бази с обща площ 10000 кв. м., от които 3000 кв. м. е закрита площ.   Едната база е разположена на изхода на град Пловдив, в близост до магистрала А1.В нея са разположени голям арматурен цех, склад за метали и склад за електрозаварени мрежи. Другата база се намира в град Раковски и разполага с арматурен цех и слад за електрозаварени мрежи. Благодарение на двата арматурни цеха ние произвеждаме арматурни заготовки с капацитет над 1000 тона месечно.   Компанията разполага също така и със специализирана техника за доставка и разтоварване на обектите.